Steun de stichting Vrienden van de Oude Kerk
Delden en word vriend!
word vriend

Bestuur

Samenstelling Bestuur

  • Liesbeth Hassink, waarnemend voorzitter
  • Pauli Veldman – Mulder, secretaris
  • Alexander van den Tweel, penningmeester
  • Leen Quak, lid
  • Jan Bouke Zijlstra, afgevaardigde vanuit College van Kerkrentmeesters

 

Bestuursleden worden benoemd door het stichtingsbestuur voor een periode van 4 jaar. Eén lid wordt benoemd door het College van kerkrentmeesters. Aftredende bestuursleden kunnen maximaal tweemaal herbenoemd worden.

Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Het bestuur komt ten minste één maal per kwartaal bijeen.