Steun de stichting Vrienden van de Oude Kerk
Delden en word vriend!
word vriend

Jaarverslagen

2023

In 2023 is het bestuur 5 maal bijeen geweest. Er is 1x overleg geweest met de Raad voor Kerkrentmeesters van de Oude Blasius.
Verder zijn er nieuwe bordjes op verschillende plekken rondom de kerk gekomen met de openingstijden van de kerk. Daarnaast is er via een advertentie gezocht naar nieuwe suppoosten, dat heeft één nieuwe suppoost opgeleverd. Dat betekent dat er het afgelopen jaar voldoende mensen beschikbaar waren om tijdens de openingstijden van de kerk bezoekers te woord te staan.
De website is helemaal in functie en wordt regelmatig bijgehouden en onderhouden.
Op 31 maart 2023 is er een geslaagde bijeenkomst geweest voor de suppoosten van de kerk. Na een rondleiding in Borne langs verschillende religieuze gebouwen was er gelegenheid voor koffie/thee en kennismaking met elkaar in het Bussemakershuis. Tevens kon men daar de lopende tentoonstelling “
“ bezoeken.
Het bestuur kijkt terug op een goed eerste jaar in de nieuwe samenstelling en hopen op een geslaagd 2024.

Rooster van aan-en aftreden bestuur 2023

2021

In 2021 heeft de stichting geen grootschalige activiteiten ontplooid. Dit was te wijten aan de onzekerheid die Covid met zich meebracht. Wel waren er inkomsten uit de vrienden van de oude kerk evenals een bescheiden bedrag uit verkoop van boeken en eenmalige giften van passanten in de melkbus.

Er is een bijdrage gedaan van € 55.000,- aan herstel van de muurschilderingen binnen in de kerk.

Jaarcijfers-Stok-2022
jaarverslag-vrienden-oude-kerk-delden

Bijdragen Stichting Vrienden van de Oude Kerk Delden aan PKN Delden:

1988 – 1999 Restauratie kerk/toren/pastorie Conservering houtconstructies Kosten restauratie lening Bestrating Renovatie CV € 161.700
2002 Restauratie kerkorgel € 13.600
2003/2004 Restauratie oude kerkhofmuur € 10.800
2006 Renovatie glas in loodramen € 40.000
2007 Restauratie torenuurwerk € 9.100
2010 Restauratie oude pastorie € 40.000
2014 Bijdrage zonnepanelen € 7.600
2020 Restauratie muurschildering € 55.000 Onderhoudsplannen over de hele periode € 97.600

Totale bijdragen tot op heden € 435.400