Steun de stichting Vrienden van de Oude Kerk
Delden en word vriend!
word vriend

Jaarverslagen

In 2021 heeft de stichting geen grootschalige activiteiten ontplooid. Dit was te wijten aan de onzekerheid die Covid met zich meebracht. Wel waren er inkomsten uit de vrienden van de oude kerk evenals een bescheiden bedrag uit verkoop van boeken en eenmalige giften van passanten in de melkbus.

Er is een bijdrage gedaan van € 55.000,- aan herstel van de muurschilderingen binnen in de kerk.

Jaarcijfers-Stok-2022
jaarverslag-vrienden-oude-kerk-delden

Bijdragen Stichting Vrienden van de Oude Kerk Delden aan PKN Delden:

1988 – 1999 Restauratie kerk/toren/pastorie Conservering houtconstructies Kosten restauratie lening Bestrating Renovatie CV € 161.700
2002 Restauratie kerkorgel € 13.600
2003/2004 Restauratie oude kerkhofmuur € 10.800
2006 Renovatie glas in loodramen € 40.000
2007 Restauratie torenuurwerk € 9.100
2010 Restauratie oude pastorie € 40.000
2014 Bijdrage zonnepanelen € 7.600
2020 Restauratie muurschildering € 55.000 Onderhoudsplannen over de hele periode € 97.600

Totale bijdragen tot op heden € 435.400